Απεξάρτηση από Αλκοόλ

Απεξάρτηση από Αλκοόλ

Ειδική θεραπεία αποτοξίνωσης από αλκοόλ και εξαρτησιογόνες φάρμακευτικές ουσίες στο ιατρείο καθώς και αντιμετώπιση της συννοσυρότητας.

Η απεξάρτηση από αλκοοόλ είναι μια ειδική θεραπεία αποτοξίνωσης. Η ενδονοσοκομειακή θεραπεία απεξάρτησης από το αλκοόλ ή τα φάρμακα σε κλινική δεν είναι απαραίτητη ή δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις. Εάν οι πάσχοντες είναι καλά ενταγμένοι κοινωνικά και επαγγελματικά και έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και η εξάρτηση δεν είναι ακόμη πολύ προχωρημένη και δεν αναμένεται σοβαρό σύνδρομο στέρησης, τότε η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε εξωτερική βάση. Η θεραπεία απεξάρτησης στο ιατρείο καθιστά δυνατή την παραμονή στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού και τη συνέχιση των κοινωνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Διαδικασία και διάρκεια

Σε μια προκαταρκτική συζήτηση που περιλαμβάνει μια διαγνωστική αρχική εξέταση, διευκρινίζουμε μαζί σας τις προϋποθέσεις για τη θεραπεία απεξάρτησης στο ιατρείο και συζητάμε τους στόχους και την πορεία της θεραπείας.

Στην περίπτωση της θεραπείας απεξάρτησης από το αλκοόλ, είναι απαραίτητο να έρχεστε στο ιατρείο μας κάθε εργάσιμη ημέρα για μία εβδομάδα. Κατά τη διαδικασία αυτή, καταγράφουμε τα σωματικά συμπτώματα στέρησης και, ανάλογα με την αντίστοιχη σοβαρότητα των τρεχόντων συμπτωμάτων στέρησης, μπορούμε να καθορίσουμε και να σας χορηγήσουμε τα απαραίτητα φάρμακα. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε συνεχώς κατά τη διάρκεια των καθημερινών επαφών σας στην πορεία σας προς την επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει. Συζητάμε μαζί σας μέτρα για την πρόληψη της υποτροπής, διευκρινίζουμε συνοδά ψυχικά νοσήματα (π.χ. καταθλιπτικές ή αγχώδεις διαταραχές) και σχεδιάζουμε μαζί σας σε πρώιμο στάδιο την περαιτέρω ψυχιατρική-ψυχοθεραπευτική θεραπεία μετά την ολοκλήρωση της φυσικής φάσης στέρησης, η οποία συνήθως διαρκεί περίπου 5 έως 7 ημέρες.

Στην περίπτωση της θεραπείας αποτοξίνωσης από φάρμακα, ιδίως των βενζοδιαζεπινών, οι συχνότητα των συνεδριών είναι λιγότερο εντατική λόγω των σημαντικά μεγαλύτερων φάσεων αποτοξίνωσης. Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό και εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από τη σοβαρότητα του στερητικού συνδρόμου και την ατομική πορεία της θεραπείας. Η χορήγηση των φαρμάκων αποτοξίνωσης μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω του ιατρείου μας ή μέσω ενός φαρμακείου κοντά στον τόπο διαμονής σας.

Θεραπεία συντήρησης για απεξάρτηση από αλκοόλ

Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της θεραπείας αποτοξίνωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία ψυχοθεραπεία συντήρησης. Στόχος αυτής της θεραπείας είναι η εκμάθηση νέων στρατηγικών αντιμετώπισης της επιθυμίας λήψης εξαρτησιογόνων ουσιών, η αντιμετώπιση των ψυχιατρικών συννοσηροτήτων, η ενίσχυση της αυτορρύθμισης και η διατήρηση και σταθεροποίηση της εγκρατούς συμπεριφοράς.