Ψυχογηριατρική

Ψυχογηριατρική: Ψυχιατρική και Ψυχοθεραπεία Τρίτης Ηλικίας

Η ψυχογηριατρική είναι η ψυχιατρική και ψυχοθεραπεία της τρίτης ηλικίας όπου επικεντρώνεται στη διάγνωση και τη θεραπεία ψυχιατρικών παθήσεων της τρίτης ηλικίας. Μπορούν να εμφανιστούν όταν το σώμα, ο εγκέφαλος ή το κοινωνικό περιβάλλον αλλάζουν με την ηλικία.

Θεραπεία για την αντιμετώπηση της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία

Η κατάθλιψη είναι συχνή και αναμένεται να είναι η πιο διαδεδομένη ασθένεια παγκοσμίως έως το 2030, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Η κατάθλιψη, μαζί με τις γνωστικές διαταραχές, είναι επίσης η πιο συχνή ψυχική ασθένεια στην τρίτη ηλικία. Με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο της νόσου, οι σωματικές συνοδές ασθένειες, οι ατομικές εμπειρίες και τα κίνητρα, καθώς και οι παράγοντες άγχους στο κοινωνικό περιβάλλον λαμβάνονται ιδιαίτερη υπόψη στην ειδική μας θεραπευτική προσέγγιση.

Ψύχωση στην τρίτη ηλικία

Οι ψυχωσικές διαταραχές μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Με την αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων στον πληθυσμό, η σημασία των ψυχωτικών διαταραχών στην τρίτη ηλικία αυξάνεται. Μια μεγάλη ποικιλία εσωτερικών ή νευρολογικών ασθενειών στην τρίτη ηλικία μπορεί να εμφανίσει ψυχωτικά συμπτώματα ή να παρουσιαστεί αρχικά ως ψυχωτικό σύνδρομο. Η διάκριση μπορεί να γίνει μετά από αναμνηστικό έλεγχο και κλινική εξέταση και, εάν είναι απαραίτητο, οργανική διευκρίνιση, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική πορεία. Με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο της νόσου, οι σωματικές συνοδές ασθένειες, οι ατομικές εμπειρίες καθώς και οι παράγοντες στρες στο κοινωνικό περιβάλλον λαμβάνονται επίσης ιδιαίτερη υπόψη στα πλαίσια της θεραπείας.

Διαδικασία και διάρκεια για την ψυχογητιατρική

Η θεραπευτική μας προσέγγιση επικεντρώνεται στη διάγνωση και τη θεραπεία γηριατρικών ψυχιατρικών καταστάσεων.

Σε μια πρώτη συζήτηση, αξιολογείται η τρέχουσα κατάσταση – σωματική και ψυχική -. Αποτελεί τη βάση για τη θεραπεία και για τυχόν περαιτέρω εξετάσεις, ενίοτε και με άλλους επαγγελματίες υγείας. Η θεραπεία και όλα τα περαιτέρω μέτρα – για παράδειγμα πρόσθετη συμβουλευτική – καθορίζονται πάντα μαζί με τους ασθενείς. Η έμφαση δίνεται στους ατομικούς θεραπευτικούς στόχους και τις συνθήκες ζωής, καθώς και στις υπάρχουσες δυνάμεις των ασθενών.

Άνοια και σύνδρομο νοητικής έκπτωσης

Στο σύνδρομο άνοιας, η νοητική απόδοση επιδεινώνεται. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι τόσο σοβαρά ώστε να μειώνουν σημαντικά την ικανότητα του πάσχοντος να ανταπεξέλθει στην καθημερινή ζωή. Δεν επηρεάζεται μόνο η μνήμη, αλλά και άλλες διανοητικές ικανότητες, όπως η σκέψη, ο σχεδιασμός και η κρίση. Συχνά, αλλάζει επίσης η διάθεση και η κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου.

Στον δυτικό κόσμο, περίπου το έξι έως οκτώ τοις εκατό του πληθυσμού άνω των 65 ετών πάσχει από μέτριες έως σοβαρές μορφές άνοιας.

Mέθοδοι θεραπείας

Συνιστούμε διαγνωστική διευκρίνιση ακόμη και αν υπάρχει υποψία άνοιας. Με αυτόν τον τρόπο, ένα σύνδρομο άνοιας με εγκεφαλική-οργανική αιτία μπορεί να διακριθεί από μια ψυχική ασθένεια. Αυτές οι πρώιμες και ακριβείς αξιολογήσεις επιτρέπουν επίσης τη διάκριση μεταξύ των συμπεριφορικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων της άνοιας και του παραληρήματος.

Αυτές οι εξετάσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νευροψυχολογικές και ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία της άνοιας. Περιλαμβάνει φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά μέτρα για την ανακούφιση των οξέων συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των συγγενών τους.