Ψυχωσικές Διαταραχές

Ψυχωσικές Διαταραχές

Στις ψυχωσικές διαταραχές εμφανίζονται διάφορες διαταραχές που επηρεάζουν την προσωπική εμπειρία του περιβάλλοντος και τη συμπεριφορά του ατόμου. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από πολύ δυσάρεστες εμπειρίες τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τους συγγενείς τους και το περιβάλλον τους.

Περιγραφή για τις ψυχωσικές διαταραχές

Η ψύχωση χαρακτηρίζεται από αλλοιωμένη αντίληψη ή επεξεργασία της πραγματικότητας. Η  κλινική εικόνα της ψύχωσης μπορεί να διαφοροποιηθεί αρκετά. Αυτές οι διαφοροποιήσεις περιλαμβάνουν συνήθως ψευδαισθήσεις ή/και παραληρητικές ιδέες, καθώς και σοβαρές διαταραχές της σκέψης. Επιπλέον, μπορεί επίσης να εμφανιστούν δυσλειτουργίες της ανάληψης πρωτοβουλίας. Τα συμπτώματα αυτά συχνά συνοδεύονται από έντονο άγχος.


Οι ψυχώσεις μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την αίτια ανάπτυξής τους, τα κυρίαρχα συμπτώματα και τη διάρκειά τους. Η ψύχωση μπορεί επίσης να προκληθεί από μια σωματική πάθηση. Η απόδοση σε μια σωματική ασθένεια πρέπει να γίνεται μέσω προσεκτικής διάγνωσης. Οι ψυχώσεις εμφανίζονται εξίσου σε άνδρες και γυναίκες και είναι σχετικά συχνές.

 

Οι περισσότερες μορφές ψύχωσης αρχίζουν μεταξύ της εφηβείας και της ηλικίας των 35 ετών, αλλά  μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, αν και η ψύχωση στην παιδική ηλικία είναι σπάνια. Στην τρίτη ηλικία, οι ψυχώσεις ή οι ψυχωσικές καταστάσεις είναι συχνές στο πλαίσιο εσωτερικών ασθενειών ή εγκεφαλικών ασθενειών, με αποτέλεσμα την εξέλιξη τους σε δύο επίπεδα. Επιπλέον, ψυχωσικές καταστάσεις μπορεί να εμφανιστούν και στην κατάθλιψη και στις μανιακές και διπολικές διαταραχές.

Μέθοδοι θεραπείας των ψυχωσικών διαταραχών

Η θεραπεία προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των πασχόντων. Στο πλαίσιο της θεραπείας, προσφέρουμε ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή. Οι θεραπείες πραγματοποιούνται ατομικά. Επίσης παρέχονται υποστηρικτικές συνεδρίες στο συγγενικό περιβάλλον.