Θεραπευτική Προσέγγιση

Η φιλοσοφία μας και η

θεραπευτική προσέγγιση

 

– Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται η επιτυχημένη εις βάθος
θεραπεία ατόμων με ψυχικές και ψυχοσωματικές ασθένειες.

– Προσπαθούμε με κάθε μέσο να μένουμε επιστημονικά ενήμεροι, επιτυγχάνοντας να μπορούμε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία στους ασθενείς μας.

– Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για όλο το ηλικιακό φάσμα των ενηλίκων και όλο το διαγνωστικό φάσμα ψυχικών ασθενειών (π. χ. Β. Κατάθλιψη, Αγχώδεις διαταραχές, ψυχώσεις, σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, στρες αντιδράσεις, διαταραχές ύπνου, ΔΕΠΥ) με διάγνωση και θεραπεία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενούς με βάση τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα.
 

– Στόχος της κάθε θεραπείας είναι η εκμηδένιση των υποτροπών, η εξαφάνιση των συμπτωμάτων με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

– Η βάση μας για τη διάγνωση και τη θεραπεία είναι το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο,  υποδεικνύοντας ότι για την κατανόηση της ιατρικής κατάστασης ενός ατόμου δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βιολογικοί παράγοντες, αλλά και οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Η σωματική υγεία αλληλεπιδρά με τη ψυχική υγεία του ατόμου. Βιολογικοί ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες
διαμορφώνουν το άτομο και κατ’ επέκταση το καθιστούν υγιές η νοσούν.

 – Βασιζόμαστε στην ιατρική που βασίζεται σε αποδείξεις (Evidenzbasiert). Με αυτόν τον τρόπο, καθοδηγούμαστε από τις διεθνείς ή εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες και συστάσεις

(π.χ συστάσεις θεραπείας SGPP, κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας DGPPN, κατευθυντήριες γραμμές NICE) με ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή και ενσωμάτωση αυτών σε μια εξατομικευμένη θεραπεία.

– Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας και όχι η ασθένεια.

– Η φαρμακολογική θεραπεία συνδυάζεται με ψυχολογικές θεραπείες για καλύτερα αποτελέσματα και πρόληψη υποτροπών.

– Η αντίληψη μας για την θεραπεία εστιάζεται στην αυτοβελτίωση με έμφαση στον υγιή τρόπο ζωής.